Raport o firmie

AUTO DIESEL

Opis
opis
PKD
Transport drogowy towarów 49.41.Z
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z
Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z
Opis
opis
SIC
Lokalny transport samochodowy z magazynowaniem 42140000
Usługi transportowe, nie sklasyfikowane 47899900
Spedytorzy transportu ciężarowego 47310104
Pośrednicy, spedycyjni 47310101
Samochody, transport i dostawy 42139901
Pełny raport
za 30,75 zł
Kup pełny raport
Prezentowane w raporcie bezpłatnym dane mogą być nieaktualne, w celu uzyskania gwarancji aktualności danych należy wykupić raport pełny.